Skolen

Bliv klogere på Hornslet skole.

Om skolen

Vi er en folkeskole i Syddjurs Kommune med knap 900 elever fordelt på 0. til 9. årgang.

Undervisning

Vi er glade for at tænke i nye baner med fagligheder og emner, der går ud over den klassiske undervisning.

Værdier og trivsel

Vi tror på, at alle børn er dygtige, derfor italesætter vi alle elevers succeser fra de er helt små.

Skolebestyrelsen

Vores skolebestyrelse består af forældre, elever og medarbejdere, der sammen formulerer skolens principper.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt, at forældrene engagerer sig i børnenes skolegang, derfor har alle klasser et kontaktforældreråd.