Plads til forældre

Et godt samarbejde mellem skole og hjem har stor betydning for barnets faglige og sociale udvikling. Derfor er det vigtigt, at forældre engagerer sig i deres barns skolegang og klassens fællesskab.

Kontaktforældreråd

Alle klasser har et kontaktforældreråd, der består af 4-6 forældre.

Kontaktforældrerådet er forældrenes talerør – og derfor en vigtig samarbejdspartner for skolen og klassens lærere og pædagoger. Kontaktforældrerådet tager ikke formelle beslutninger, men er en aktør i forhold til at fremme forældreindflydelse og trivslen i elevernes skoleliv.

Beskrivelse af kontaktforældreråd (PDF)

En tryg overgang

Et særligt fokus er overgange. I Syddjurs Kommune er der faste aftaler, der skaber den gode overgang mellem hjem, dagtilbud og skole.

Fra børnehave til skole

Det kan være en stor omvæltning at gå fra børnehave til skole – fra en verden til en anden. Børnene går i tidlig SFO på skolen fra 1. april. I tidlig SFO lærer børnene skoledagens rammer at kende og får skabt relationer til kammerater og voksne.

  Fra basis til udskoling

  Når eleverne starter på 6. årgang, danner vi nye klasser. Det giver eleverne mulighed for at indgå i nye sociale og faglige fællesskaber.

  Fra folkeskole til ungdomsuddannelse

  I de sidste skoleår er der fokus på at øge kendskabet til de mange muligheder for uddannelse, så eleven kan træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Skolens UU-vejledere støtter eleverne i processen.

  Om skolen

  Vi er en folkeskole i Syddjurs Kommune med knap 900 elever fordelt på 0. til 9. årgang.

  Undervisning

  Vi er glade for at tænke i nye baner med fagligheder og emner, der går ud over den klassiske undervisning.

  Værdier og trivsel

  Vi tror på, at alle børn er dygtige, derfor italesætter vi alle elevers succeser fra de er helt små.

  Skolebestyrelsen

  Vores skolebestyrelse består af forældre, elever og medarbejdere, der sammen formulerer skolens principper.