En skole med plads til at vokse

Hornslet Skole er en folkeskole i Syddjurs Kommune. Hver dag møder knap 900 elever ind til engagerede lærere og pædagoger. Vores 0. til 5. årgang kalder vi for basisskolen, mens udskolingen er for 6. til 9. årgang.

Vi er en stor skole med plads til alle. Plads til at vokse fagligt med visionær undervisning, der rykker på den traditionelle skolegang. Plads til at vokse socialt i fællesskaber og med nære relationer. Vi har plads til de svære samtaler, som gør, at vi kan løse problemer og se hinanden i øjnene, når tingene brænder på.

På vores skole kan børn vokse til unge i et miljø, hvor alle er lige meget værd.

agsdi-flag-3

Vores værdier

Vi tror på, at alle børn er dygtige. Vi sætter en ære i at italesætte vores elevers succesoplevelser fra de er helt små, så de får øje på alt det, de kan. Vi vil ikke lave om på eleverne, i stedet vil vi omfavne deres kompetencer. Det giver lyst til at lære og udvikle sig.

På Hornslet Skole har vi seks værdier, vi praktiserer i vores hverdag: fællesskab, udvikling, trivsel, bæredygtighed, åbenhed og dannelse. Nedenfor har vi udfoldet, hvad det betyder for den måde, vi laver skole på.

  agsdi-hands

  Trygge rammer i hverdagen

  Hver dag summer skolen af liv, når 860 børn og unge møder ind for at være sammen om læring i fællesskaber. Læring, trivsel og fællesskab, er det, vi værner om. Ballesvej danner rammerne for vores hverdag på skolen. Vi har legeplads og svømmehal, og Hornslet Hallerne ligger kun en lille gåtur væk.

  Vi er glade for vores skole i dag og glæder os til, at vores nye udskolingsskole står færdig i 2025. Her får vi mere plads til at være sammen og til at udvikle os i et nyt, moderne miljø.
  om på Hornslet Skole.

  agsdi-sun-2

  Ambitioner for fremtiden

  Vi er en folkeskole, der tror på, at vi udvikler os, når vi bevæger os ud af vores vante rammer.

  Vi er glade for at prøve kræfter med fagligheder og emner, der ligger ud over det almindelige skoleskema, men som stadig gør os stærkere i klassiske fag som matematik og dansk.

  Derfor bevæger vi os ud af klasselokalerne, når vi har muligheden for det. Vi laver alternativ undervisning, arbejder på tværs af klasser og bruger ofte bevægelse aktivt i vores undervisning.

  agsdi-heartbeat

  En hverdag i bevægelse

  Vi prioriterer bevægelse. Det gør vi for eksempel, når vi går til svømning og idræt, eller når vi årligt afholder motionsdag, idrætsdag og deltager i Rynkebyløbet.

  Bevægelse er også til stede i undervisningen i andre fag. Vi tager for eksempel vores fag med udendørs og anvender alternative undervisningsformer til at bevæge os i.

  agsdi-leaves

  Bæredygtighed i øjenhøjde

  Vores ambition er at arbejde aktivt med bæredygtighed. Det sker, når vi træffer valg inden for klima, økologi og forbrug – også selvom det ikke er den billigste eller letteste løsning.

  Vi tænker bæredygtige aspekter ind i vores undervisning, så både børn og voksne bliver klogere på verden i dag og i fremtiden.

  agsdi-hands

  Vi værner om traditioner

  Vi holder af traditioner. De er med til at knytte os sammen på tværs af skolen hen over året. Hvert år glæder vi os til 100-dages fest, hvor vi fejrer 0. klassernes første 100 dage i skole, ligesom vi ser frem til at fejre 9. klasserne på deres sidste skoledag.

  Vi værner om vores traditioner lige fra fodbolddag til brætspilsdag og skolefestival.

  agsdi-laptop

  Elementer fra den digitale verden

  Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Det afspejler sig naturligvis også på skolen. Vi bliver stærkere i matematik med Geogebra, øver os i videoredigering med iMovie og nørder simpel robot-programmering med Box Island.

  Vi arbejder med digital dannelse og inddrager digitale elementer, når det kan gøre os klogere.

  Undervisning

  Vi er glade for at tænke i nye baner med fagligheder og emner, der går ud over den klassiske undervisning.

  Værdier og trivsel

  Vi tror på, at alle børn er dygtige, derfor italesætter vi alle elevers succeser fra de er helt små.

  Skolebestyrelsen

  Vores skolebestyrelse består af forældre, elever og medarbejdere, der sammen formulerer skolens principper.

  Forældresamarbejde

  Det er vigtigt, at forældrene engagerer sig i børnenes skolegang, derfor har alle klasser et kontaktforældreråd.