Mød skolebestyrelsen og se referater fra bestyrelsesmøder

Skolebestyrelsens rolle

Vores skolebestyrelse består af forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter, der mødes hver måned.

Skolebestyrelsen arbejder med at formulere skolens overordnede principper. Det kan for eksempel være princip for samarbejde mellem skole og hjem, fællesarrangementer, lejrskole, digital dannelse og meget andet.

Skolebestyrelsesvalg

Hvert andet år afholdes valg til skolebestyrelsen, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg. Valgperioden er fire år. Der er valg til skolebestyrelsen i lige år.

SE REFERATER

Mød bestyrelsen

Carina Manley Hansen

Bestyrelsesformand 2022-2026

(Børn i 6.a. og 6.c)

Allan Markussen

Bestyrelsesmedlem 2022-2024

(Børn i 7.a og 9.b)

Peter Dalsgaard Busk Jensen

Bestyrelsesmedlem 2022-2026

(Børn i 1.d og 3.b)

Steven Thomsen

Bestyrelsesmedlem 2022-2026

(Børn i 0.l og 2.c)

Jakob Bangsgaard Øhlenschlæger

Bestyrelsesmedlem 2022-2026

(Barn i 2.d)

Helena Danielsen

Bestyrelsesmedlem 2022-2024

(Børn i 2.c, 5c og 7.c)

Thomas Rathcke

Bestyrelsesmedlem 2022-2024

(Børn i 2c, 2.d og 5.c)

Christian Ørting Jespersen

Suppleant 1.

(Børn i 00.c, 0.d og 5.b)

Klara Prang

Suppleant 2.

Tina Hedegaard Jensen

Suppleant 3.

(Børn i 0.c og 4.a)

Lise Moberg Fitting

Suppleant 4.

(Børn i 0.l og 3.b)