Mød skolebestyrelsen og se referater fra bestyrelsesmøder

SkolebestyrelseSvalg 2024

Kære Forældre på Hornslet Skole

Der er i foråret 2024 valg til skolebestyrelsen på Hornslet Skole. Der er forskudte valg, så derfor afvikles der valg hvert andet år.

På dette LINK kan I se de vigtige datoer i processen.

Første skridt er, at der udarbejdes en valgliste. Den er på skolens kontor. Valglisten er en liste over alle de som er opstillingsberettiget og stemmeberettiget. Det vil sige at alle forældre står på den liste. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte skolens kontor.

Der kommer mere ud om valget i den kommende tid, men husk at noter dig de vigtige datoer.

Der er to pladser på valg i bestyrelsen, samt 2 til 3 suppleantpladser. Så har du ønske om at deltage i bestyrelsens arbejde, så husk at holde dig orienteret.

Mvh

Mikael Bugge

Skolebestyrelsens rolle

Vores skolebestyrelse består af forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter, der mødes hver måned.

Skolebestyrelsen arbejder med at formulere skolens overordnede principper. Det kan for eksempel være princip for samarbejde mellem skole og hjem, fællesarrangementer, lejrskole, digital dannelse og meget andet.

Skolebestyrelsesvalg

Hvert andet år afholdes valg til skolebestyrelsen, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg. Valgperioden er fire år. Der er valg til skolebestyrelsen i lige år.

SE REFERATER

Resume af  “status- og udviklingssamtale”

Deltagelse af: skolechef, ledelse, bestyrelse, elevråd og faglige vejledere.

Hornslet Skole opleves som et rart sted at komme til og en skole med et højt niveau med gode medarbejdere. I den forbindelse er der fokus på at skabe en fælles skolekultur inden skolen splittes op på to matrikler. Her overvejer skolen, hvordan vejledere kan være med til at binde skolen sammen på tværs af afdelinger. Skolen arbejder med at udvikle en yderligere involverende kultur og struktur

Hornslet skole er nysgerrig på hvordan fremtidens skole og undervisning skal udvikles og skabes. Hvilke kompetencer skal eleverne udvikle og hvordan kommer dannelsesbegrebet i spil?

Målsætningen er, at udvikle en kultur og en struktur, hvor alle skolens pædagogiske medarbejdere arbejder systematisk med PBL.  Udviklingsområdet vil derfor være over flere år, så PBL kan blive forankret på Hornslet Skole

Der er iværksat en stor proces med firmaet Imagine If.  Imagine If understøtter udviklingen af PBL. Herunder sparring med personale om undervisningen, ledelsen om strukturen og generelt som sparringspartner og kursusudbyder, så PBL bliver “Det vi gør på Hornslet Skole”

Læsning

Skolen har udarbejdet et overbliksark over resultater fra Folkeskolens National Overgangstest på

2., 6. og 8. kl. 

Generelt følger klasserne på Hornslet Skole landsgennemsnittet i forhold til Folkeskolens Nationale Overgangstest.  Skolen har dog opmærksomhed på afkodningsdelen i forhold til indskolingen. 

Matematik

Hornslet skole har gennem skoleforløbet fokus på at synliggøre elevernes formative læring i matematik blandt andet i arbejdet med elevernes regnestrategier.

RoS-indsatser, der har fokus på observation og regnestrategier i indskolingen, viser positive resultater.

Hornslet Skoles testresultater fra Folkeskolens Nationale Overgangstest svarer nogenlunde til en normalfordelingskurve.

Trivsel

Hornslet Skole har stort fokus på at lave nogle rammer og læringsformer for eleverne, der bedst muligt giver god læring og trivsel for de elever, som går på skolen. Skolen har tre lærings- og trivselsvejledere, der bredt tilbyder sparring til almenlærerne i forhold til udvikling af læringsmiljøer. Der er en generel accept blandt alle medarbejderne på skole af, at det er læringsmiljøet, der skal indrettes til eleverne – og ikke eleverne, som skal indrettes til læringsmiljøet. Trivselsvejlederne arbejder kontinuerligt på at samarbejdet med forældrene er så tæt og kvalificeret som muligt. Det er oplevelsen, at langt det meste af forældresamarbejdet er givende, hvor der er fokus på aftaler, som forældrene kan se sig selv i. 

Trafik

I og med, at Hornslet by vokser, så forværres den trafikale situation omkring skolen. For indeværende fungerer trafiksituationen ikke, der er flere og flere børn, som bliver kørt i bil – og som konsekvens heraf færre elever, som transporterer sig i skole. Skolen er derfor afsøgende i forhold til, hvilke tiltag, som kan forbedre trafiksituationen særligt om morgenen.

Mød bestyrelsen

Carina Manley Hansen

Bestyrelsesformand 2022-2026

(Børn i 8.a. og 8.c)

Allan Markussen

Bestyrelsesmedlem 2022-2024

(Barn i 9.a)

Peter Dalsgaard Busk Jensen

Bestyrelsesmedlem 2022-2026

(Børn i 3.d og 5.b)

Steven Thomsen

Bestyrelsesmedlem 2022-2026

(Børn i 2.b og 4.c)

Jakob Bangsgaard Øhlenschlæger

Næstformand 2022-2026

(Børn i 0.e og 4.d)

Helena Danielsen

Bestyrelsesmedlem 2022-2024

(Børn i 4.b og 7.d)

Thomas Rathcke

Bestyrelsesmedlem 2022-2024

(Børn i 4.a, 4.d og 7.d)

Lise Moberg Fitting

Suppleant 1.

(Børn i 2.b og 5.b)

Tina Hedegaard Jensen

Suppleant 2.

(Børn i 1.c og 6.b)