Værdimodel

På skolen arbejder vi med udgangspunkt i en model, der bygger på en række værdier: Fællesskab, udvikling, trivsel, bæredygtighed, åbenhed og dannelse. 

Fællesskab

På Hornslet Skole betyder fællesskab, at vi har respekt for hinanden og giver plads til forskelligheder. Vi har blik for hinanden og løfter sammen. Det betyder, at vi tager ansvar for os selv og hinanden, fordi vi er en del af noget større.

Fællesskab er, når…

 • eleverne tager ansvar for hinanden – både i skolen og i fritiden.
 • børn og voksne i fællesskab løser konflikter.
 • vi sammen stabler skolefester, klasseture, børnekor og fællessamlinger på benene.

Udvikling

På Hornslet Skole udvikler vi os sammen. Vi arbejder med det hele menneske – både fagligt og socialt. Afsættet er altid den enkeltes forudsætninger, som udvikles gennem med- og modspil. Hos os er en individuel sejr alles sejr.

Udvikling er, når…

 • vi tager højde for elevernes forskellige forudsætninger og indretter undervisning og opgaver derefter.
 • det pædagogiske personale hele tiden udvikles, så de kan give den bedste og mest tidssvarende undervisning.
 • forældre og pædagogisk personale samarbejder om elevens udvikling.

Trivsel

Vi skaber trygge rammer i og uden for undervisningen, hvor alle bliver set og accepteret, som de er. Vi tror på, at den enkeltes trivsel bliver styrket af gruppens. Det betyder, at vi tager os af hinanden og hver især bidrager til at skabe et velfungerende socialt miljø, hvor alle er glade og trygge.

Trivsel er, når…

 • forældrene trygt afleverer børn, der kommer i skole med et smil på læben.
 • eleverne er glade for at være i skole og viser omsorg for hinanden.
 • børnene har sig selv med i de forskellige situationer, de møder i løbet af dagen.

Bæredygtighed

På Hornslet Skole vil vi arbejde aktivt med bæredygtighed. Det gør vi ved at træffe livsduelige valg inden for fx klima, økologi og forbrug og tænke bæredygtighed ind i undervisningen. Det klæder medarbejdere og elever på til at forstå verden og sig selv i fremtiden.

Bæredygtighed er, når…

 • vi træffer bæredygtige valg, selvom de ikke er de billigste eller letteste.
 • fag og aktiviteter i hverdagen altid inddrager et bæredygtigt aspekt.
 • vi har respekt for omverdenen og miljøet.

Åbenhed

På Hornslet Skole møder vi hinanden nysgerrigt og undersøgende. Det kræver en ligeværdig dialog, hvor vi anerkender hinanden på tværs af forskelle og uenighed. Vi opfordrer til åbenhed på tværs af børn og voksne – både når det går godt og skidt.

Åbenhed er, når…

 • forældrene viser åbenhed til forældremøder og skole-hjem-samtaler.
 • vi i tillidsfulde samarbejder mellem skole og hjem indgår i en respektfuld dialog om klassen og den enkelte elev.
 • eleverne er opsøgende, ærlige og nysgerrige på sig selv og hinanden.

Dannelse

Alle har samme værd. Vores elever skal kunne tage aktivt del i demokratiet. Det betyder, at de skal tænke selv, og have viden om kultur og samfund. Det betyder også, at børnene skal klædes på til at agere i forskellige sammenhænge – også digitalt.

Dannelse er, når…

 • vi lærer vores elever at stille sig kritiske og nysgerrige over for verden omkring dem.
 • vi lærer børnene at overholde fælles regler.
 • børn kan agere i forskellige sammenhænge med forskellige normer.