Plads til læring

Vi er en folkeskole, der tror på, at vi udvikler os, når vi bevæger os ud af vores vante rammer. Vi bliver klogere og udvikler os, når vi bevæger os ud af vores vante rammer. Derfor er vi også glade for at tænke i nye baner med fagligheder og emner, der går ud over det klassiske skoleskema.

Valgfag

Jo ældre vores elever bliver, jo mere er de med til at præge deres egen skolegang med valgfag og linjefag. I 5. klasse vælger eleverne mellem tysk og fransk. 7. og 8. klasserne vælger et valgfag, som indgår i deres afgangsprøve. De kan vælge mellem billedkunst, musik, madkundskab eller håndværk og design.

Linjefag

I 7. til 9. klasse skal eleverne selv vælge et linjefag. Linjefagene er uden afgangsprøve.

Vi tilbyder en bred vifte af fag, som er praksisfaglige, bevægelsesfag og som styrker elevernes kompetencer til det, der skal ske, når de forlader Hornslet Skole.

Linjefagene bidrager med nye faglige input og nye sociale fællesskaber på tværs af klasserne i udskolingen. Linjefagene er fag som for eksempel;

  • Fransk
  • Kunst, design og foto
  • Fodbold
  • Fra kemishow til robotter
  • Medborgerskab – gør din stemme gældende
  • Træhåndværk – i og omkring skolen
  • Alverdens mad
  • CS:Go for begyndere
  • Vandhundene
  • Bevægelse for piger

Skolekor

På skolen tilbydes skolekor for vores 2. – 5. årgang. Koret mødes en gang ugentligt efter skoletid.

Vi starter altid skoleåret med en prøvegang, så børnene kan se, om koret er noget for dem. Det er gratis at være med.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er en naturlig del af vores undervisning i klasserne målrettet tosprogede elever.

Vi opretter niveaudelte hold på tværs.

Hvis dit barn har skrive- og læsevanskeligheder

Vi tager højde for de udfordringer, vores ordblinde elever oplever i hverdagen. Vi har læse- og ordblindevejledere, der arbejder tæt sammen med Læsecenter Syddjurs og afholder kurser i læse- og skriveværktøjer.

I 0. klasse laves ordblinderisikotest på alle elever. Elever i fortsat risiko testes på 4. klassetrin med den nationale ordblindetest.

Allerede før skolestart støtter vi op om sprog og læseudvikling i samarbejde med børnehaverne. Vi følger det enkelte barns udvikling i hele skoleforløbet og samarbejder med forældre og læsevejledere om at understøtte den enkelte elev.

Vores elever kan låne en sprogkuffert, der understøtter læseudviklingen, med hjem.

Hjælp til matematik

Nogle elever oplever udfordringer i matematik. Vi ser det typisk hos mindre børn, der mangler at knække de grundlæggende regneregler. Derfor screener vi vores yngste elever for matematikvanskeligheder.

Har en elev udfordringer, sørger vores matematikvejledere for, at eleven bliver tryg i de matematiske begreber og regnemetoder. Vores elever kan også låne en regnekuffert med alternative opgaver og lege med hjem.

Elever med særlige behov

Alle elever er en del af et alment klassefællesskab, uanset hvilke specialpædagogiske behov, de har. Vi tror på, at det styrker den enkelte elev og klassefællesskabet, når vi er forskellige.

Vi arbejder med mellemformer, som en integreret del af undervisningen. Lærings- og trivselsvejledere, pædagoger og lærere hjælper de børn, der har særlige behov. På den måde får eleven støtte og deltager samtidig i undervisningen med sin klassekammerater.

Vejledere

En række af vores lærere og pædagoger har specialiseret sig som vejledere inden for henholdsvis læsning, matematik, dansk som andetsprog, IT, engelsk samt læring og trivsel.

Vejledernes opgave er at understøtte elevernes læring og trivsel. Det sker i dialog med kollegaer, klassen og den enkelte elev.

Om skolen

Vi er en folkeskole i Syddjurs Kommune med knap 900 elever fordelt på 0. til 9. årgang.

Værdier og trivsel

Vi tror på, at alle børn er dygtige, derfor italesætter vi alle elevers succeser fra de er helt små.

Skolebestyrelsen

Vores skolebestyrelse består af forældre, elever og medarbejdere, der sammen formulerer skolens principper.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt, at forældrene engagerer sig i børnenes skolegang, derfor har alle klasser et kontaktforældreråd.